De arbetade för en bättre skola med bra bilder och god läsning.

, , , , , , , , ,

Folkskolans pionjärer VID FÖRRA SEKELSKIFTET arbetade många debattörer och lärare för att folk­skolan skulle bli bättre. Bra bilder och god läsning var en målsättning. På folkskollärarnas uppdrag skapade konstnärer och författare fantasifulla, spännande och vackra tidningar, böcker, bilder och planscher med mottot ”Endast det bästa är gott nog barnen.” Möt folkskolans pionjärer! [...]

En tidsresa från folkskola, till grundskola och dagens skola.

, ,

Folkskola blir grundskola Skolan från F till G År 1971 infördes en gemensam gymnasieskola. Genom den blev många fler behöriga till högre utbildning. Fackskolan och yrkesskolan avvecklades. Studentexamen hade tagits bort redan år 1968. Nu krävdes i stället slutbetyg för att gå vidare till [...]

Från husförhör till folkskola. Så här gick det till.

, , ,

Folkskolan föds I alla tider har barn fått lära sig det som är viktigt att kunna i vuxenlivet. På 1800-talet var det viktigt att sköta djuren och jorden, spinna garn, väva och sy, passa småbarn, hugga ved, göra upp eld, bära in vatten, laga mat och tvätta. Och lära sig [...]