En skola för alla olika.

2017-05-11T15:43:16+00:00

En skola för alla ALLA ELEVER I SVERIGE har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Det gäller ända sedan folkskolan instiftades år 1842. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet och kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det står i skollagen. [...]

Nationellt prov för lärare. Vilken lärartyp är du?

2017-05-12T14:50:35+00:00

Lärartestet Äntligen ett nationellt prov för lärare! För som lärare ger du säkerligen ständigt dina elever kluriga tester och prov. Men nu är det din tur. Dags för självrannsakning. Gör lärartestet som avslöjar vilken lärartyp du är. Med ett vetenskaplig underbyggt frågebatteri med åtta kluriga frågor ställer vi diagnosen på dig som [...]