En skola för alla olika.

2017-05-11T15:43:16+00:00

En skola för alla ALLA ELEVER I SVERIGE har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Det gäller ända sedan folkskolan instiftades år 1842. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet och kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det står i skollagen. [...]

Nationellt prov för lärare. Vilken lärartyp är du?

2017-05-12T14:50:35+00:00

Lärartestet Äntligen ett nationellt prov för lärare! För som lärare ger du säkerligen ständigt dina elever kluriga tester och prov. Men nu är det din tur. Dags för självrannsakning. Gör lärartestet som avslöjar vilken lärartyp du är. Med ett vetenskaplig underbyggt frågebatteri med åtta kluriga frågor ställer vi diagnosen på dig som [...]

De arbetade för en bättre skola med bra bilder och god läsning.

2017-06-09T11:27:18+00:00

Folkskolans pionjärer VID FÖRRA SEKELSKIFTET arbetade många debattörer och lärare för att folk­skolan skulle bli bättre. Bra bilder och god läsning var en målsättning. På folkskollärarnas uppdrag skapade konstnärer och författare fantasifulla, spännande och vackra tidningar, böcker, bilder och planscher med mottot ”Endast det bästa är gott nog barnen.” Möt folkskolans pionjärer! [...]

En tidsresa från folkskola, till grundskola och dagens skola.

2017-05-08T16:03:35+00:00

Folkskola blir grundskola Skolan från F till G År 1971 infördes en gemensam gymnasieskola. Genom den blev många fler behöriga till högre utbildning. Fackskolan och yrkesskolan avvecklades. Studentexamen hade tagits bort redan år 1968. Nu krävdes i stället slutbetyg för att gå vidare till [...]

Vad läste vi? Och hur läser vi? Saga-biblioteket och lästips.

2017-05-16T16:54:48+00:00

God läsning VAD VAR DET VI LÄSTE? Några av de vanligaste läseböckerna från 1800-tal fram till idag. Läsning i den digitala världen NÄR VI LÄSER INTERAKTIVA TEXTER som innehåller både text, bild, film, ljud och hyperlänkar krävs delvis andra förmågor än när vi läser på papper. [...]

Från husförhör till folkskola. Så här gick det till.

2017-03-10T14:21:15+00:00

Folkskolan föds I alla tider har barn fått lära sig det som är viktigt att kunna i vuxenlivet. På 1800-talet var det viktigt att sköta djuren och jorden, spinna garn, väva och sy, passa småbarn, hugga ved, göra upp eld, bära in vatten, laga mat och tvätta. Och lära sig [...]

Flourtant, luktsudd och hej matematik! Vad minns du från skoltiden?

2018-04-10T10:44:05+00:00

Kommer du ihåg? ALLA DESSA ÅR i skolbänken. Multiplikationstabeller, brännboll, rullbandspelare, hoppa twist, håltimme, Sveriges sjöar, grupparbete, frukostrast ... Här är några korta nedslag i skolan vi minns. UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET var man tvungen att spara på ved och koks som användes för att värma upp skolorna. Därför [...]